Ekonomika, financie, právo

OLYMP, s.r.o., Humenné

Zmenárenská činnosť, nákup a predaj cudzej meny, nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za bankovky a mince v slovenskej mene.

Ing. Emil Čerevka

Daňové poradenstvo, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd.