Vedenie účtovníctva

Ing. Emil Čerevka

Daňové poradenstvo, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd.