Elektroservisy

Michal Nestorik - DUNEX

Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky a elektroniky, registračných pokladní.