Informácie o literatúre

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Humenné – Wikipédia

Humenné je okresné mesto na severovýchode Slovenska, vzdialené 485 kilometrov od Bratislavy.Od krajského mesta Prešov je Humenné vzdialené 73 kilometrov a 83 kilometrov od mesta Košice.Nachádza sa na sútoku riek Laborec a Cirocha v nadmorskej výške 157 m n. m. Mesto obklopuje zo severu južný okraj Nízkych Beskýd, z juhu Vihorlatské vrchy s 1 075,5 m vysokou nečinnou sopkou ...

sk.wikipedia.org/wiki/Humenn%C3%A9

Literárna veda – Wikipédia

Literárna veda alebo veda o literatúre je samostatná humanitná alebo umenovedná disciplína, ktorá sa zaoberá umeleckou literatúrou. Vyvinula sa z tradičnej filológie.. Literárna veda poznáva literatúru, čiže literárne objekty a javy. Aby sa určité predmety alebo javy stali literárnymi faktami, musia sa stať najprv súčasťami tzv. literárneho bytia, resp. literárneho ...

sk.wikipedia.org/wiki/Liter%C3%A1rna_veda

Kochanovce (okres Humenné) – Wikipédia

Kultúra a zaujímavosti Pamiatky. Klasicistický kostol postavený v roku 1780, pravdepodobne rozšírením staršej kaplnky, v literatúre spomínanej v roku 1700.Ide o jednoduchý jednoloďový sakrálny priestor s polkruhovou apsidou a predstavanou mohutnou hranolovou vežou. Obvodné murivo apsidy je zosilnené opornými piliermi.

sk.wikipedia.org/wiki/Kochanovce_(okres_Humenn%C3%A9)

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v komb.) - uniba.sk

Povinné predmety z oblasti slovenskej literatúry utvárajú komplexný súbor vedomostí o dejinách slovenskej literatúry 20. storočia a o literatúre pre deti a mládež, ako aj o svetovej literatúre. Poznatky o súčasnom slovenskom jazyku a literatúre sú situované aj do interkultúrnych súvislostí a širšieho medzinárodného ...

www.fedu.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality-pdf-uk/studijne-programy-a-plany/bakalarske-studijne-programy/ucitelstvo-slovenskeho-jazyka-a-literatury-v-komb/

Humenné (okres) – Wikipédia

Informácie o stránke; Citovať túto stránku; Položka Wikidata; Tlačiť/exportovať ... Okres Humenné je okres v Prešovskom kraji na Slovensku. Má rozlohu 754,24 km², žije tu 59 031 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 78 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12.

sk.wikipedia.org/wiki/Humenn%C3%A9_(okres)

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války – Wikipédia

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921 – 1923, väčšinou skrátené ako Osudy dobrého vojáka Švejka či hovorovo len Švejk) je štvordielny humoristický román českého spisovateľa Jaroslava Haška preložený do 58 jazykov, niekoľkokrát sfilmovaný aj zdramatizovaný. Ide o najvýznamnejšie Haškovo dielo, ktoré je mnohými ľuďmi spájané s kongeniálnymi ...

sk.wikipedia.org/wiki/Osudy_dobr%C3%A9ho_voj%C3%A1ka_%C5%A0vejka_za_sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky

Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné - EduPage

19. 5. 2023. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné Výsledková listina z prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024. Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 - 1. kolo: Čítať viac.

hahe.edupage.org/

Fyzika: Web stránka - Informácie o predmete fyzika - EduPage

Informácie o predmete fyzika; ... E21.892994 066 01 Humenné Slovakia. 00160954. 2021216604 +421577888521. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov. RNDr. Marián Hamrák 057/7888521, +421 910 311 688. Mgr. Miloslav Melník +421 910 247 627 melnik.gymhe@gmail.com. Ing. Miriam Januchová +421 911 931 163

gaglshe.edupage.org/text/

Nemocnica Humenné – O nás – ProCare a Svet zdravia

Informácie o čase bohoslužieb, prípadne iných duchovných službách je možné získať na webových stránkach jednotlivých cirkví, prípadne na výveskách pri kaplnkách. ... V roku 2011 sa Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o. začlenila do siete nemocníc Svet zdravia, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Svet zdravia, a.s ...

www.procare.sk/nemocnica-humenne-o-nas/

RÚVZ | Humenné

066 18 Humenné Úradné hodiny podateľne. pracovné dni: 8:00 hod. - 15:00 hod. IČO : 006 110 18 telefón: 057 / 775 27 94 fax: 057/788 05 00 ... INFORMÁCIE O KORONAVÍRUSE-CALL CENTRUM Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 ...

www.ruvzhe.sk/

Lackovce – Wikipédia

Lackovce sú obec na Slovensku v okrese Humenné.Obec bola v minulosti súčasťou mesta Humenné.. Dejiny. Obec založil zeman Lacko v 13. storočí.Na prelome 13. a 14. storočia Lackovce patrili Petrovi synovi Petena, od 1317 Drugetovcom (humenské panstvo). V druhej polovici 16. storočia patrila časť obce Duričkovcom.. Obyvatelia obce odvádzali daň od: 1567 a 1582 3,75, 1610 0,375 a ...

sk.wikipedia.org/wiki/Lackovce

O škole | Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné - EduPage

Je priamou pokračovateľkou svojich predchodkýň: OU Reštáurácií, okresného podniku v Humennom, SOU spoločného stravovania, Združenej strednej školy hotelových služieb, SOŠ, korene ktorého siahajú do roku 1977. Hotelová akadémia poskytuje stredoškolské štúdium ukončené podľa jednotlivých odborov buď maturitnou ...

hahe.edupage.org/about/

NÁŠ TÍM - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

nÁŠ tÍm - zŠ pugaČevova, humennÉ. ... informÁcie. covid-19 zÁpis do Školy testovanie 5,9 gdpr 2% z dane kontakt

www.zspugacevhe.sk/nas-tim.html

Endokrinológia, kontakty a informácie o endokrinológii Humenné (3 ...

Endokrinológia - Humenné (3 záznamov) Katalóg Služby a remeslá Zdravotné služby Ambulancie a lekári Endokrinológia. Všetky lokality. Prešovský kraj Endokrinológia - Humenné. 1 - 3 z celkom 3 výsledkov Zoradiť podľa: MUDr. Anna Šarišská - PED - AID s.r.o.

www.azet.sk/katalog/endokrinologia/humenne/

Informácie o MS - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné

Informácie o MS; Voliteľné predmety; Voliteľné predmety (biligv.) NÚCEM Maturita; ŠPÚ Cieľové požiadavky; Uchádzači o štúdium ... E21.892994 066 01 Humenné Slovakia. 00160954. 2021216604 +421577888521. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov. RNDr. Marián Hamrák 057/7888521, +421 910 311 688. Mgr ...

gaglshe.edupage.org/a/informacie-o-ms

Informácie | Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné - EduPage

Na jednotlivých podstránkach nájdete podrobné informácie o všetkých častiach prijímacieho konania. Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho ponúka študijné odbory: 7902J 74 gymnázium - bilingválne štúdium. (slovensko-anglické, 5-ročné, uchádzači z 8. a 9. ročníka ZŠ) 7902J 00 gymnázium - všeobecné zameranie. (4-ročné ...

gjzhe.edupage.org/a/prijimacie-konanie

Športové kluby, prehľad športových klubov, kontakt, informácie Humenné ...

Športové kluby - Humenné (11 záznamov) Katalóg Úrady a inštitúcie Záujmové združenia a spolky Športové kluby Adrenalínové športy (22) Airsoft a paintball (52) ... Informácie o klube, fotogaléria, história, aktivity, sponzori. www.proficio.sk Baškovce 134 , 067 23 Baškovce Kontakty. 1. HFC spol. s r.o.

www.azet.sk/katalog/sportove-kluby_1/humenne/

Hoteláci v Írsku - Informácie o projekte | Hotelová akadémia ...

Žiaci budú ubytovaní v írskych rodinách. Očakávané výsledky projektu sú: zvýšenie odborných a jazykových kompetencií, spoznanie života v zahraničnom kultúrnom prostredí, prekonanie bariér, ktoré vedú k rozvoju prístupu k otvorenosti a tolerancii. Týmto spôsobom chceme, aby sa naši študenti vyznačovali vysokou ...

hahe.edupage.org/a/hotelaci-v-irsku

Zákl. informácie o PV | Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné

Zákl. informácie o ZP; Odporučania pre žiakov; Prihláška do zahraničia; Školský Internát. 1. O nás. O nas; 2. Dokumenty. ... v penzióne a reštaurácii Siesta a v závodoch verejného stravovania v meste Humenné a jeho blízkom okolí podľa učebných plánov jednotlivých študijných odborov.

hahe.edupage.org/a/zakl-informacie-o-pv

Zákl. informácie o ZP | Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné

V každom klasifikačnom období správanie – veľmi dobré a celkové hodnotenie prospel. Dochádzka na prax alebo odborný výcvik minimálne 70%. Hodnotenie praxe alebo odborného výcviku počas štúdia najhoršie známkou dobrý. Ovládanie požadovaného cudzieho jazyka. Zodpovedný vzťah k zvolenej profesii.

hahe.edupage.org/a/zakl-informacie-o-zp