Lyžiarské, snowboardové kluby

vyhodnotenie2007 šport 1 4 5. v1-4pdf

Modelársky klub Prešov Memoriál Milana Minárika 7 160 Sk 5 000 Sk 2 500 MAROŠKO n.f. Prešov Futbalový turnaj "O pohár riadite ľ a školy" 12 000 Sk 6 000 Sk 3 000 OZ Športový klub nepo č uj. 100 000 detí Prešov XV.ro č ník medzinárodného futbalového turnaja nep.detí do 16r. 547 000 Sk 135 000 Sk PRO REGIO Prešov FRAGÁRIA ...

www.po-kraj.sk/files/samosprava/DOTACIA/2007/vyhodnotenie2007_sport_1_4_5._v1-4pdf.pdf

www.rozhodni.sk

1. Tenisový klub Humenné 1. Tenisový klub Prešov 1.BASKET KLUB MICHALOVCE 1.DART CLUB BREZNO 1.FC Úľany nad Žitavou 1.Futbalový club Černík 1.JUDO CLUB PEZINOK 1.Nohejbalová akadémia 1.SFC ARTEMIS 1.SFC Canaria Team Malacky 1.SSK BRASIL 1.Šachový klub Košice 1.trieda,občianske združenie 1.VOLEJBALOVÝ KLUB PÚCHOV 1.Wheelchair ...

www.rozhodni.sk/wp-content/uploads/2017/02/ZoznamPrijimatelovZaRok2016.xls

Zoznam príjemcov 2% z dane pre rok 2023 - DvePercenta.sk

Kompletný zoznam príjemcov pre dve percentá z daní, predvyplnené tlačivo k daňovému priznaniu pre rok 2023. Sťahujte dnes!

www.dvepercenta.sk/sitemap.php

eDANE – aplikácia sekcie daňovej FR SR pre podávanie daňových dokumentov

1. Šachový klub Košice 35563192 Juhoslovanská 5 Košice - Sídlisko Ťahanovce SK9783300000002301061447 1. Tanečný klub Senior Bratislava 30793653 A. Gwerkovej 28 85104 SK5309000000000635045245 1. TC Trnava 34076051 Športový areál, J. Slottu 45 91700 SK4075000000004007903526 1. Tenisový klub Humenné 31303188 Chemlonská 2 ...

edane.drsr.sk/install/Plugin/docu/Zoznam2-preFinancnuSpravu.xlsx

Záverečná správa | Základná škola s materskou školou Topoľovka č.1

Topoľovka č.1, 067 45 Topoľovka, okr. Humenné: Telefón: 0917 470 936: E-mail: zsmstopolovka29@gmail.com: WWW stránka: zsmstopolovka.edupage.org: Vedúci zamestnanci školy ... - Lyžiarský výcvik - Hviezdoslavov Kubín - Medzinárodný deň matematiky - Pasovanie prvákov - Svetový deň vody - Živá knižnica

zsmstopolovka.edupage.org/sprava/