Náboženské organizácie

Humenné – Wikipedie

Pohled na Humenné z vrchu Vihorlat v pozadí Vysoké Tatry. Zámek v Humenném. Humenné ( rusínsky Гуменне, německy Homenau, maďarsky Homonna) je okresní město na východním Slovensku v Prešovském kraji, je hospodářským a správním centrem okresu Humenné. Žije zde přibližně 31 tisíc [1] obyvatel.

cs.wikipedia.org/wiki/Humenn%C3%A9

Humenné – Wikipédia

Humenné je okresné mesto na severovýchode Slovenska, vzdialené 485 kilometrov od Bratislavy.Od krajského mesta Prešov je Humenné vzdialené 73 kilometrov a 83 kilometrov od mesta Košice.Nachádza sa na sútoku riek Laborec a Cirocha v nadmorskej výške 157 m n. m. Mesto obklopuje zo severu južný okraj Nízkych Beskýd, z juhu Vihorlatské vrchy s 1 075,5 m vysokou nečinnou sopkou ...

sk.wikipedia.org/wiki/Humenn%C3%A9

Náboženská organizácia – Wikipédia

Náboženská organizácia je spoločenská inštitúcia, v ktorej vybraní členovia dostávajú poverenie k výkonu náboženských činností potrebných pre uspokojovanie náboženských potrieb jednotlivca alebo pospolitosti a pre reguláciu správania sa týchto skupín.. Príkladom náboženskej organizácie je cirkev.. Externé odkazy. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento ...

sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_organiz%C3%A1cia

Mestské organizácie ::: Mesto Humenné ::: www.humenne.sk

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné. organizácia zriadená na účelom vytvárania vhodných podmienok pre rozvoj materiálno-technickej základne športových a rekreačných služieb; poverený riaditeľ organizácie: Mgr. Peter Ždiňak; Sídlo: Chemlonská 5907/7 IČO: 00520560. Tel.: 057 / 776 39 25. Fax: 057 / 776 39 25

www.humenne.sk/Mestske-organizacie/SKOLY-skolstvo-mladez/Materske-skoly/Prevadzka-materskych-skol-v-zriadovatelskej-posobnosti-mesta-Humenne-pocas-letnych-prazdnin-2020/

Náboženské organizácie - cirkvi, sekty, kult :)

Sekty sú menšie organizácie veriacich usilujúcich sa dosiahnuť náboženskú dokonalosť, ktoré vznikli rozkolom v niektorej cirkvi a odštiepením časti jej členov. Títo „odštiepenci“ sa zvyčajne usilujú obnoviť pôvodnú vieru ... Náboženské organizácie - cirkvi, sekty, kult :) Created Date: 20230516160613+02'00' ...

encyklopediapoznania.sk/clanok/3236/nabozenske-organizacie-cirkvi-sekty-kult

Organizácie politické, etnické a náboženské, Zlínský kraj | české firmy ...

Odpovede na filozofické či životné otázky nájdete v etnických, náboženských a politických centrách. Cirkev a náboženské obce, rovnako ako politické strany aj organizácie národnostných etník riešia politické otázky ale aj kultúrne a sociálne problémy., region Zlínský kraj

www.edb.eu/katalog-firiem/urady-a-organizacie/organizacie-politicke-etnicke-a-nabozenske/region/zlinsky/

Organizácie politické, etnické a náboženské, Uherske Hradiste | české ...

Odpovede na filozofické či životné otázky nájdete v etnických, náboženských a politických centrách. Cirkev a náboženské obce, rovnako ako politické strany aj organizácie národnostných etník riešia politické otázky ale aj kultúrne a sociálne problémy., region Uherske Hradiste

www.edb.eu/katalog-firiem/urady-a-organizacie/organizacie-politicke-etnicke-a-nabozenske/region/zlinsky/uherske-hradiste/

Organizácie politické, etnické a náboženské, Zlin | české firmy ...

Odpovede na filozofické či životné otázky nájdete v etnických, náboženských a politických centrách. Cirkev a náboženské obce, rovnako ako politické strany aj organizácie národnostných etník riešia politické otázky ale aj kultúrne a sociálne problémy., region Zlin

www.edb.eu/katalog-firiem/urady-a-organizacie/organizacie-politicke-etnicke-a-nabozenske/region/zlinsky/zlin/

MsKS ::: Mestské organizácie ::: Mesto Humenné ::: www.humenne.sk

Poslaním organizácie je sprostredkovávať obyvateľom mesta Humenné kultúru a umenie rôznych žánrov tak, aby sa dostatočne uspokojovali ich potreby v tejto oblasti, vytvárať podmienky pre ich aktívne zapojenie do kultúrno-spoločenského života cez rôzne amatérske aktivity a organizovanie vlastných podujatí zameraných na ...

www.humenne.sk/Mestske-organizacie/MsKS/

HNTV ::: Mestské organizácie ::: Mesto Humenné ::: www.humenne.sk

Príjem inzercie: Gorkého 1. 066 01 Humenné (budova MsKS, 1 posch.) Tel: 057 / 775 24 45. Fax: 057 / 775 24 45. E-mail: info@hntv.sk. Web: www.hntv.sk. Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 60/2015 zo dňa 29.06.2015 v Hu­mennom, došlo od 1.3.2016 k zrušeniu obchodnej ...

www.humenne.sk/Mestske-organizacie/HNTV/

A-Z Združenia, neziskové organizácie - Humenné — Zoznam.sk

A-Z Združenia, neziskové organizácie - Humenné. Vyber Lokalitu, Zoradenie a Kategóriu. Lokalita: Atletický klub zdravotne postihnutých občanov Proficio, Baškovce Baškovce 134, 06723 Baškovce. Oficiálna stránka klubu. Vytváranie podmienok pre občanov so zdravotným postihnutím. ...

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Zdruzenia-neziskovky/A-Z-Zdruzenia-neziskove-organizacie/Humenne.html

Organizácie politické, etnické a náboženské | české firmy - Európská ...

Organizácie politické, etnické a náboženské. Odpovede na filozofické či životné otázky nájdete v etnických, náboženských a politických centrách. Cirkev a náboženské obce, rovnako ako politické strany aj organizácie národnostných etník riešia politické otázky ale aj kultúrne a sociálne problémy.

www.edb.eu/katalog-firiem/urady-a-organizacie/organizacie-politicke-etnicke-a-nabozenske/

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné

Sídlom organizácie je Humenné, Chemlonská 5907/7. Predmetom hlavnej činnosti organizácie je vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj materiálno-technickej základne športových a rekreačných služieb. SRaŠZ Humenné je svojim rozpočtom napojená na rozpočet mesta, ktoré garantuje a kontroluje jej činnosť. Organizácia ...

www.humenne.sk/Mestske-organizacie/Sprava-rekreacnych-a-sportovych-zariadeni-Humenne/

Organizácie politické, etnické a náboženské, Hradec Kralove | české ...

Odpovede na filozofické či životné otázky nájdete v etnických, náboženských a politických centrách. Cirkev a náboženské obce, rovnako ako politické strany aj organizácie národnostných etník riešia politické otázky ale aj kultúrne a sociálne problémy., region Hradec Kralove

www.edb.eu/katalog-firiem/urady-a-organizacie/organizacie-politicke-etnicke-a-nabozenske/region/kralovehradecky/hradec-kralove/

Cirkev alebo náboženská spoločnosť – Wikipédia

Cirkev alebo náboženská spoločnosť je podľa slovenského a predtým od roku 1949 česko-slovenského (a podobne súčasného českého) práva označenie pre náboženské organizácie zabezpečujúce a realizujúce verejný výkon kultu.V (česko-)slovenskom zákone 308/1991 Zb. presná definícia znie: Cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou sa podľa tohto zákona rozumie ...

sk.wikipedia.org/wiki/Cirkev_alebo_n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_spolo%C4%8Dnos%C5%A5

Materské školy ::: Školstvo ::: Mestské organizácie - Humenné

Mestské organizácie. Zariadenie pre seniorov Starinská ... Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné počas letných prázdnin 2022 Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl 2014/2015 Zápis detí do materských škôl ...

www.humenne.sk/Mestske-organizacie/Skolstvo/Materske-skoly/

Kategória:Náboženské organizácie – Wikipédia

Commons ponúka multimediálne súbory na tému Náboženské organizácie Mapa so všetkými súradnicami: ) alebo . Podkategórie. Táto kategória má nasledovné 4 podkategórie z 4 celkom. Náboženské školy‎ (4 K) C. Cirkev‎ ...

sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:N%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A9_organiz%C3%A1cie

Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné hospodárenie organizácie ...

Podobné organizácie . Organizácie v kraji: Prešovský ... Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné, Humenné v roku 2022 zvýšila náklady o 21 % na 1,604 mil. € a výnosy jej narástli o 21 % na 1,601 mil. €. IČO 00606740; DI ...

finstat.sk/00606740

Organizácie politické, etnické a náboženské, Kromeriz | české firmy ...

Odpovede na filozofické či životné otázky nájdete v etnických, náboženských a politických centrách. Cirkev a náboženské obce, rovnako ako politické strany aj organizácie národnostných etník riešia politické otázky ale aj kultúrne a sociálne problémy., region Kromeriz

www.edb.eu/katalog-firiem/urady-a-organizacie/organizacie-politicke-etnicke-a-nabozenske/region/zlinsky/kromeriz/

Pult centralizovanej ochrany (PCO) - humenne.sk

Mestské organizácie. Zariadenie pre seniorov Starinská ... Mestská polícia Humenné má s prevádzkou pultov centralizovanej ochrany (PCO) a poskytovaní tzv. nadštandardných služieb technickej ochrany právnickým , fyzickým osobám a občanom za úhradu viac ako 24 ročné skúsenosti. Zariadenia sú využívané pre služobné ...

www.humenne.sk/Mestske-organizacie/Mestska-policia/Pult-centralizovanej-ochrany-PCO/

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike ...

Jedna z mála synagóg na Slovensku s pravidelnými bohoslužbami – Ortodoxná synagóga v Bratislave. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike (skratka ÚZ ŽNO) je náboženská spoločnosť pôsobiaca na Slovensku, hlásiaca sa k judaizmu. Označuje sa za „strešný orgán slovenského židovstva“. [2]

sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astredn%C3%BD_zv%C3%A4z_%C5%BEidovsk%C3%BDch_n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%BDch_obc%C3%AD_v_Slovenskej_republike

Náboženské organizácie – Bratislava, Slovakia | Facebook

Pozrite si informácie o dopyte Náboženské organizácie – Bratislava, Slovakia na Facebooku. Facebook poskytuje ľuďom možnosť zdieľať a robiť svet...

sk-sk.facebook.com/places/Nabozenska-organizacia-v-Bratislava-Slovakia/110507998976900/187714557925874/

Podmienky účasti - Neziskové organizácie Pomocník - Google Help

Vyjadriť súhlas s dodatočnými zmluvnými podmienkami programu Google pre neziskové organizácie . Vaša organizácia nespĺňa podmienky programu Google pre neziskové organizácie, keď je: Orgán alebo organizácia verejnej správy. Nemocnica alebo zdravotnícka organizácia (dobročinné divízie alebo nadácie spojené so ...

support.google.com/nonprofits/answer/3215869