Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny • okr. Humenné a okolie

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Ministerstvo zajišťuje informace o dotacích, grantech, projektech EU a účelové podpoře. Nabízí pracovní místa a poskytuje informace o volném pohybu v EU.

Průvodce - Ministerstvo práce a sociálních věcí

mpsv.cz

pátek 2. června. 9:00 - MPSV přichází s programem 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. V rámci tohoto programu je vypsána výzva č. 15, ve které se žadatelé mohou ucházet o dotaci pro různé cíle definované v programové dokumentaci. Od 12. června 2023 budou přijímány žádosti o ...

Ministerstvo

www.mpsv.cz/ministerstvo

Vedení ministerstva. Úřední deska MPSV. Nabídka služebních a pracovních míst služebních úřadů resortu. Média a veřejnost. Právní předpisy. Dotace a veřejné zakázky. Věda a výzkum v rámci resortu MPSV. Projekty EU. Důležité odkazy (specializované registry)

Kontakty - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/kontakty

Veřejnost. Konkrétní dotazy můžete zasílat na adresu posta@mpsv.cz, kam můžete směrovat i připomínky týkající se obsahu internetových stránek.; Adresa elektronické podatelny je posta@mpsv.cz.; Dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím můžete zasílat elektronicky na adresu posta@mpsv.cz.; Technické problémy s internetovým portálem MPSV ...

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_pr%C3%A1ce_a_ …

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy v pracovněprávní oblasti, oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče.. Ministerstvo bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.Tento kompetenční zákon (ve znění pozdějších předpisů) vymezuje ...

Kontakty na Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mvcr.cz/clanek/kontakty-na-ministerstvo-prac …

Kontakty na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zelené a modré karty, pracovní povolení. Veškeré informace týkající se práce cizinců v ČR, včetně informací o Zelených a Modrých kartách a pracovním povolení, naleznete na webu MPSV. vytisknout e-mailem Twitter Facebook.

Plán obnovy a odolnosti - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obn …

Vláda SR dňa 16. 6. 2021 schválila Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Plán obnovy a odolnosti SR je zameraný na päť kľúčových verejných politík: zelená ekonomika - alokácia 2 301 mil. eur. vzdelávanie - alokácia 892 mil. eur. veda, výskum a inovácie ...

Sociálne služby - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/s …

Apríla 2021. Jednou zo základných úloh Stratégie DI bolo vypracovanie Národného akčného plánu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2022-2026, ktorý bol vypracovaný a schválený Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v júni 2022. Dokumenty

ÚPSVaR > Úrad práce,sociálnych vecí a rodinyHumenné > Úrad práce ...

www.upsvr.gov.sk/he.html

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; Pre budúcich podnikateľov - SBA; Národné podnikateľské centrum; Sociálna poisťovňa; Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže; Elektronické podania na ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo - MPSVR SR

www.mpsvr.sk/sk/ministerstvo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zodpovedá za podporu zamestnanosti, sociálnu starostlivosť a fungovanie dôchodkového systému. Je dôležitým orgánom štátnej správy v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a koordinácie rodinnej politiky. Rezort je najväčším poskytovateľom sociálnych a poradenských ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné (5 výsledkov)

www.azet.sk/katalog/ministerstvo-prace-socialnyc …

Katalóg Úrady a inštitúcie Ministerstvá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sociálna poisťovňa (78) Sociálne inštitúcie (247) ... Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (1) Všetky lokality. Slovensko Prešovský kraj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny - Humenné. 1 - 5 z celkom 5 výsledkov Zoradiť ...

Pomoc pre odídencov z Ukrajiny - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informac …

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozširuje okruh pomoci a pripravuje podporu pre rodiny, ktoré odišli pred existujúcim vojnovým konfliktom z Ukrajiny. Podrobné informácie k postupu na trhu práce pre zamestnávateľov a cudzincov nájdete tu v slovenčine a ukrajinčine . Portál voľných pracovných miest

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

www.employment.gov.sk

Vyplýva to z najnovšieho opatrenia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Minimálna hodnota stravného lístka sa zo súčasnej sumy 5,10 eura zvýši o takmer 40 centov, konkrétne na 5,48 eur. Ministerstvo práce tým reaguje na rastúce ceny v reštauračnom stravovaní vplyvom inflácie. Rezort práce naposledy upravoval ...

Sociálne služby - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-so …

Sociálne služby Aktuálne informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb . V súlade s Nariadením vlády č. 183/2021 Z. z. Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva ...

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné | Centrálny register zmlúv

crz.gov.sk/513729-sk/urad-prace-socialnych-veci- …

Peter Gnip - GNIPET. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné. 7. Marec 2023. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu: "Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program". 1/2023-SPODaSK. 18 250,00 €. Centrum pre deti a rodiny DRaK.

Elektronické služby, formuláre a žiadosti - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/formulare-ziadosti

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ web sídla: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4,6,8 Bratislava 816 43 | Tel.:+421 2 2046 0000 | web@employment.gov.sk | Informácie o web sídle

ÚPSVaR > Kontakty > Kontakty > Kontakty - Slovensko

www.upsvr.gov.sk/he/urad-psvr/kontakty.html

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; Pre budúcich podnikateľov - SBA; Národné podnikateľské centrum; Sociálna poisťovňa; Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže; Elektronické podania na ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Aktuality - MPSVR SR

www.mpsvr.sk/sk/informacie-media/aktuality

Minimálna hodnota stravného lístka sa v reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty zvýši od 1. januára 2023 zo súčasnej sumy 4,80 na 5,10 eur. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní s cieľom zmierniť dopady rastúcej ...

Legislatíva - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/legislativa

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny je ústredným orgánom štátnej správy SR. Navrhuje a realizuje opatrenia legislatívneho charakteru v oblasti sociálnych vecí, rodiny, práce a služieb zamestnanosti. ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Špitálska 4,6,8 Bratislava 816 43 ...

453/2003 Z.z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v o... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/453

89/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 198/2020 Z. z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_pr%C3%A1ce,_s …

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorého vymenúva prezident na návrh predsedu vlády. ... Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže ...