Ústavy pre postihnutých

Charitní domov Hluk

Poskytujeme pobytovou službu rodinného typu, pomoc a podporu se zajištěním komplexní péče osobám, jež nemohou dlouhodobě ze zdravotních, sociálních či rodinných důvodů nebo z důvodů pokročilého věku zajišťovat své životní potřeby ve svých domácnostech a ...

322 kmČeská republika Hluk, Sokolská 1408 + pobočky (12)

Grunt

Poskytujeme dlouhodobé léčebně-resocializační pobyty pro muže závisle na nealkoholových drogách a méně adaptabilní jedince ve věku od 18 let. Základem terapie je roční pobyt v uzavřené komunitě v prostředí zemědělské farmy s chovem hospodářských zvířat.

Charita Holešov

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským ...

ZATVORENÉ (Otvára v 06:30)

Komunitní dům ALBINNA – chráněné bydlení

Nabízíme chráněné bydlení v komunitním domě ALBINNA v Kuníně. Našimi uživateli se mohou stát lidé s duševním i tělesným chronickým onemocněním. Zajišťujeme stravu, ubytování i terapeutickou péči.

Charita Jablunkov

Denní stacionář sv. Josefa pro mladé lidi se zdravotním postižením. Centrum pomoci sv. Rafaela. Bezplatná právní poradna.

Sírius

Provozujeme domov pro osoby se zdravotním postižením. Poskytujeme sociální pobytové služby dětem a mládeži (ve věku od 3 do 26 let) s mentálním a kombinovaným postižením. Nabízíme ubytování, stravování, výchovu, vzdělávání, ošetřovatelskou péči, sociální ...

Domovy sociálnych služieb - Humenné — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Domovy-so …

Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko pre ľudí s fyzickým a mentálnym postihnutím. ... Stredisko sociálnej starostlivosti pre starých a zdravotne ťažko postihnutých. ... n.o., Humenné Starinská 6189/164, 06601 Humenné. Bezbariérové zariadenie pre osoby dlhodobo choré, odkázané na nepretržitú starostlivosť.

Obsah - USKI

www.uski.sk/files/zbornik-2011.pdf

Ústavy pre osoby so zdravotným postihnutím vznikali postupne v ďalších mestách: Oslo – 1892, Viedeň – 1900, Budapešť – 1908, Praha ... • Ústav pre telesne postihnutých, Humenné, 1948 – 1949 _ 7 _ • Bratislava (nový ústav pre telesne postihnutých), 1968 • Košice, 1970 • Nová Baňa, 1974

Špeciálna pedagogika | Ťaháky-referáty.sk

referaty.aktuality.sk/specialna-pedagogika/refer …

Vznikli prvé ústavy pre postihnutých (Paríž – Ústav pre nevidiacich a nepočujúcich). Na Slovensku po vzniku ČSR v roku 1918 vzniklo 5 ústavov. Bola tam slabá výchova a starostlivosť. Väčšinou ostávali postihnutý v domácej starostlivosti. Zlepšenie nastáva od polovice 20. storočia pričinením dobročinných spolkov.

O škole | Spojená škola internátna, Komenského 3, Humenné - EduPage

spojskolahe.edupage.org/about

Prvé ústavy sociálnej starostlivosti pre telesne chybných mali ráz azylov. Hlavný dôraz sa kládol predovšetkým na zlepšenie materiálneho položenia tzv. mrzákov. Až neskôr, keď sa začal preventívny boj najmä proti TBC, pohlavným chorobám a alkoholizmu, začala si spoločnosť viac všímať osudy telesne postihnutých.

Domovy sociálnych služieb v Prešovskom kraji (98 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/domovy-socialnych-sluzieb/pr …

www.dssmierovahe.sk Mierová 63/92 , 066 01 Humenné Kontakty. Dom sv. Anny Pridať hodnotenie. Domov sociálnych služieb - komplexné sociálne služby pre deti a mladých so zdravotným postihnutím. ... Nepretržitá starostlivosť pre telesne postihnutých, ubytovanie, stravovanie, opatrovanie, duchovná pomoc, bezbariérový prístup do ...

KNIHA - Náčrt dejín sociálnej práce (Mgr. Jana Levická) - 2. časť

socialni-pracovnici.estranky.sk/clanky/dejiny-so …

Prvé i ústavy pre postihnutých začali vznikať v druhej polovici 18. ; storočia a zameriavali sa zo začiatku na najťažšie postihnutia ako napr. slepota, hluchota a pod.. História ústavnej starostlivosti je sama o sebe veľmi rozsiahla a svojou podstatou patrí rovnako do dejín špeciálnej pedagogiky, ošetrovatľstva ...

Hotel Karpatia, Humenné – aktualizované ceny na rok 2023 - Booking.com

www.booking.com/hotel/sk/karpatia.sk.html

Personál. 9,2. + 27 fotografií. V ubytovaní Hotel Karpatia môžete získať Genius zľavu! Ak chcete na pobyte v tomto ubytovaní ušetriť, stačí sa prihlásiť. Hotel Karpatia je od historického centra mesta Humenné vzdialený 250 metrov. Ponúka reštauráciu, lobby bar s letnou terasou, salónik v anglickom štýle s krbom a nový ...

Ústavy – Biomedicínske centrum SAV

www.biomedcentrum.sav.sk/veda/ustavy

História Ústavu experimentálnej onkológie SAV sa datuje od založenia Ústavu pre výskum a liečbu nádorov v roku 1946. Po viacerých zmenách názvu sa z tohto ústavu v roku 1966 odčlenila výskumná časť, čím vznikol Ústav experimentálnej onkológie, ktorý bol v roku 1969 pripojený k SAV.

Slovenský zväz telesne postihnutých - Okresné centrum - Zoznam

www.zoznam.sk/firma/2764987/Slovensky-zvaz-teles …

Združenie pre ľudí s telesným postihnutím. Pridať firmu; Upraviť profil . Slovenský zväz telesne postihnutých - Okresné centrum. Združenie pre ľudí s telesným postihnutím. Adresa: Kukorelliho 60, 06601 Humenné . Telefón: 057 7752 645. IČO: 37794744 . Zaradenie v katalógu: Podporné a svojpomocné združenia, NO;

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. - Zákony pro lidi

www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-1

Čl. 2. (1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

V Humennom zriadili sociálny taxík pre zdravotne ťažko postihnutých

domov.sme.sk/c/3635509/v-humennom-zriadili-socia …

HUMENNÉ 13. decembra (SITA) - Sociálne a bytové oddelenie na Mestskom úrade v Humennom v spolupráci s prevádzkovateľom Sociálnou prepravnou službou zabezpečujú na území mesta Humenné pre občanov s ťažkým ...

História školy - edu

www.spojskolahumenne.edu.sk/historia.htm

telesne postihnutých - Humenné - Podskalka. 19.4.2006 došlo k zmene názvu školy na Špeciálna základná škola pre materskou školou pre telesne postihnutých internátna, Komenského 3, Humenné. 1.1. 2008 Spojená škola internátna, prvá veľká zmena na ceste k osamostatneniu sa a k ukončeniu dvojrezortného riadenia školy v ...

Slovenská únia sluchovo postihnutých, Humenné, Mierová - kontakt a ...

www.azet.sk/firma/1210958/slovenska-unia-sluchov …

www.suhohp.org. 0944 129 089. suhohp@gmail.com. info@suhohp.org. Slovenská únia sluchovo postihnutých. Mierová 4. 066 01 Humenné. Kontaktovať e-mailom. Občianske združenie s cieľom začleniť osoby s poruchami sluchu do spoločnosti.

Humenné - Korzár SME

hornyzemplin.korzar.sme.sk/lok/humenne

Jana Otriová 29. máj 2023, o 19:00. V hre bolo viac budov. Ponuka za 1,4 milióna bola pre súd najlepšia, tvrdí rezort. Čo bude so súčasnou, zatiaľ nevie nik. Jana Otriová 27. máj 2023, o 18:00. Prepriahanie rušňov na trati už bude minulosťou. Vlaky pôjdu každú hodinu a rýchlejšie. Kmeť: Poslušne hlásim, stavbu začíname.

Sanatóriá, liečebné ústavy — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Zdravie-krasa/Sanatoria-li …

Všetky firmy z oblasti Sanatóriá, liečebné ústavy v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem.

Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti

referaty.centrum.sk/odborne-humanitne/pedagogika …

Rozvoj reči, myslenia a vnímania u detí v 3. - 6. roku života. Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti. ŠP – zaoberá sa výchovou, vyučovaním a vzdelávaním osôb – edukáciou, osôb, detí s poruchami učenia, špeciálne potreby. Nástupom, kresťanstva sa mení prístup k postihnutým – starostlivosť o ...

Domovy sociálnych služieb — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Domovy-so …

Zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov). Domov sociálnych služieb. Denný stacionár. Špecializované zariadenie. Senior centrum: aktivity pre seniorov, celodenná zdravotná a sociálna starostlivosť. Chránená dielňa. https://www.antoniuscentrum.sk

Osobitná škola pre telesne postihnutých Humenné – Podskalka

www.crz.gov.sk/data/att/3932166_dokument1.pdf

Darca : Združenie rodičov a priateľov mentálne a zdravotne postihnutých detí – Motýľ zastúpené: Ing. Jánom Sotákom – predsedom združenia IČO: 37 883 364 Komenského 3, 066 01 Humenné Bankové spojenie: SK53 1100 0000 0026 2455 1539 a Obdarovaný : Spojená škola internátna, Komenského 3, Humenné