Študijné a vedecké knižnice • okr. Humenné a okolie

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Knihovnicko-informační služby pro všechny fakulty a pracoviště univerzity jako její jediná knihovna. Je knihovnou základní se specializovaným fondem. Knihovnicko-informační služby. Půjčování knih absenčně i prezenčně, půjčování čteček elektronických knih, …

288 kmČeská republika Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (24)

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Ústřední knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Ústřední knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Nabídka knihovnických služeb pro pedagogy, studenty i odbornou veřejnost.

ZATVORENÉ (Otvára v So 08:00)

Knihovna Cement Hranice

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě

Akademická knihovna zajišťující informační podporu studia, výuky, vědy a výzkumu realizovaných na Ostravské univerzitě. Nabízíme k vypůjčení studijní literaturu a své uživatele vedeme k informační gramotnosti. Naše služby poskytujeme především studentům a …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Knihovna Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka

Časopis VTEI (Vodohospodářské technicko-ekonomické informace) je odborným recenzovaným časopisem vydávaným VÚV TGM. Dále nabízíme odborné knihovní služby, včetně vyhledávání prostřednictvím on-line katalogu a rozsáhlého fondu odborných českých a zahraničních …

Fakultní odborná knihovna Obchodně podnikatelské fakulty

Nabídka knihovních a informačních služeb se zaměřením na ekonomii, finance, teorii marketingu a managamentu.

264 kmČeská republika Karviná - Nové Město, Na Vyhlídce 1079/1 + pobočky (44)

ZATVORENÉ (Otvára v Po 09:00)

Humenné – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Humenn%C3%A9

Pohled na Humenné z vrchu Vihorlat v pozadí Vysoké Tatry. Zámek v Humenném. Humenné ( rusínsky Гуменне, německy Homenau, maďarsky Homonna) je okresní město na východním Slovensku v Prešovském kraji, je hospodářským a správním centrem okresu Humenné. Žije zde přibližně 31 tisíc [1] obyvatel.

Knižnice Humenné (61 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/kniznice_1/abc/humenne

Obecné knižnice (821) Okresné knižnice (16) Školské knižnice (5) Špeciálne knižnice (11) Vedecké knižnice (6) Všetky lokality. Slovensko Prešovský kraj Knižnice - Humenné. 1 - 25 z celkom 61 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám . Vihorlatská knižnica v Humennom Pridať hodnotenie ...

Vedecká knižnica – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Vedeck%C3%A1_kni%C5%BEnica

Vedecká knižnica je knižnica, ktorá získava, spracúva a sprístupňuje dokumenty a informácie z určitého vedného odboru, resp. skupiny vedných odborov.Spravidla sú prístupné širokej verejnosti, ich služby však využíva najmä odborná verejnosť (vedeckí a odborní pracovníci) a študenti stredných a vysokých škôl. . Poskytujú širokú škálu knižničných služieb ...

Metodika písania vysokoškolských a kvalifikaných prác - uniba.sk

uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/m …

1.3 Odborné a vedecké práce • odborné a vedecké lánky v asopisoch a vedeckých zborníkoch • publikované príspevky na odborných a vedeckých seminároch a konferenciách • odborné a vedecké knihy Rozsah odborných a vedeckých prác nie je urený normami, spravidla sa vychádza z urenia práce a požiadaviek redakcie.

Databáza slovenských vedeckých a odborných časopisov / Návrh obsahových ...

itlib.cvtisr.sk/%C4%8Cl%C3%A1nky/clanek2385

Konečným výsledkom formálnej analýzy bola idečasopisov (obsahujúcich aj vedecké aj odborné články), 28 titulov, ktoré majú v názve alebo ntifikácia 187 vedeckých časopisov, 599 odborných časopisov, 130 hybridných podnázve určené, že ide o vedecko-odborné časopisy, a 20 časopisov, ktoré majú v názve „odborný ...

Firmy - Študijné a vedecké knižnice - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/studijne-a-ve …

Firiem v kategórii Študijné a vedecké knižnice: 33. Diecézna historická knižnica biskupa dr. Knižnice - Kláštor pod Znievom. Zaradenie v kategóriach ...

Kodikológia – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Kodikol%C3%B3gia

Kodikológia je pomocná historická veda, ktorá skúma rukopisy neúradnej povahy, čiže najmä kódexy, a to hlavne ich vznik, šírenie, funkciu a pôsobenie na kultúru.. Kodikológia predstavovala akúsi subdisciplínu paleografie, ktorá sa postupne osamostatňovala.. Charakteristika. Kodikológia skúma kodexy ako jedinečné objekty a zisťuje ich vznik a funkciu v spoločnosti.

Knižnica – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Kni%C5%BEnica

Knižnica. O iných významoch výrazu Knižnica pozri Knižnica (rozlišovacia stránka). Knižnica je organizovaná zbierka kníh, určená na priame používanie čitateľom, alebo kultúrna inštitúcia, ktorá organizuje spoločenské využívanie tlačených a rukopisných materiálov i ostatných hmotných zdrojov/nositeľov poznatkov a ...

Firmy - Študijné a vedecké knižnice, 2. strana - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/studijne-a-ve …

Študijné a vedecké knižnice Firmy - Študijné a vedecké knižnice, 2. strana. Lokality. Banskobystrický kraj; Bratislavský kraj; Košický kraj; Nitriansky kraj

Firmy - Študijné a vedecké knižnice, 4. strana - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/studijne-a-ve …

Firiem v kategórii Študijné a vedecké knižnice: 33. Mestské Kultúrne Stredisko. Knižnice - Belina. Zaradenie v kategóriach ...

Študijné predpisy - Ekonomická univerzita v Bratislave

euba.sk/student/legislativa/studijne-predpisy

Študijné predpisy. Študijný poriadok EU v Bratislave v úplnom znení - účinný od 1.9. 2017. A/2/2023 - Disciplinárny poriadok - nový – účinný od 24. 5. 2023. A/3/2023 - Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie EU v Bratislave - nový – účinný od 24. 5. 2023.

Externé informačné zdroje - uniba.sk

www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/ustredna-kniznica …

Farmaceutická fakulta UK sprístupňuje svojim registrovaným používateľom informačné databázy prostredníctvom externých informačných zdrojov Akademickej knižnice UK a projektu CVTI SR - predplatené databázy s finančnou spoluúčasťou VŠ SR. viac externých informačných zdrojov dostupných na CVTI SR (napr. BookPort, Bio one ...

Knižnica | ISM Prešov

www.ismpo.sk/kniznica.html

Utorok 10:00 – 13:00. Streda 10:00 – 13:00. Piatok 12:00 – 15:00. Pri zápise do knižnice je potrebné mať pri sebe občiansky preukaz. ISIL kod : ISIL SK-5KADAA48204. Špeciálny medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie, spolupracuje s Dánskou agentúrou pre knižnice a médiá, ktorá je ...