Pomaturitné štúdium • okr. Humenné a okolie

Doučování online matematika fyzika Gis matika

Doučování online matematika fyzika Gis matika

Doučování Online. Matematika GIS mapování IT – SEO. PhD. Učitelé s vysokoškolskou pedagogickou odbornou kvalifikací – existuje mnoho dalších technik, které vám při správném výběru a implementaci mohou usnadnit studium na zkoušky. Pro lidi s rozvinutou …

Cloverleaf Ltd.

Cloverleaf Ltd.

Jazykové kurzy angličtiny pro veřejnost, pro podniky, pomaturitní studium, odborný jazykový semináře, rekvalifikační kurzy, přípravné kurzy na zkoušku, přípravné kurzy na státní maturitu, příprava na Cambridgeské certifikáty, překlady, tlumočení, audity, …

JAZYKOVÁ ŠKOLA HELLO.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA HELLO.cz

Jazyková škola s celostátní působností. Nabízíme výuku v jazykových kurzech pro firmy a veřejnost - skupinové, individuální a intenzivní. Připravujeme k mezinárodním jazykovým zkouškám. Pomaturitní studium angličtiny a němčiny. Překlady a tlumočení. Též …

Ing. Lada Horná - lektor angličtiny a překladatel

Soukromá výuka angličtiny pro studenty (příprava ke zkouškám, k maturitě, Cambridge Certificate), angličtina pro firmy a podnikatele, obchodní angličtina. Individuální přístup a příznivé ceny. Překladatelská a korektorská činnost. Služby: Výdejní místo.

Učebne | Súkromná stredná odborná škola ELBA - EduPage

ssoselba.edupage.org/classrooms

Prihláška na nadstavbové a pomaturitné štúdium na SŠ ... Humenné - Učebňa -210. Web stránka Fotoalbum. DH208. Humenné - Učebňa -D-208. Web stránka Fotoalbum. DH212. Humenné - Učebňa -MM-212. Web stránka Fotoalbum. DH211. Humenné - Zborovňa -211. Web stránka Fotoalbum. DH207.

Odbory - SSOŠ pedagogická EBG

ebghe.sk/odbory.html

Pomaturitné štúdium. Prihlášky a termíny Odbory Prijímacie konanie Talentové skúšky Výsledky talentových skúšok Zo života školy. 2022/2023 2021/2022 ... Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Humenné ponúka absolventom základných škôl tieto odbory:

Praktická sestra - szshe.sk

www.szshe.sk/studijne-odbory/vecerne/prakticka-s …

Lipová 32, 066 83 Humenné. piatok, 09. jún 2023::. ... Externé – večerné dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov strednej školy s maturitou. O štúdium do odboru sa môžu uchádzať absolventi akejkoľvek strednej školy s maturitou.

Pomaturitné štúdium - Pomaturitné štúdium | Stredná odborná škola ...

spgslevoca.edupage.org/a/pomaturitne-studium

Pomaturitné štúdium. Podmienkou prijatia je riadne vyplnená prihláška na pomaturitné kvalifikačné štúdium na strednej škole. K prihláške je potrebné priložiť: kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške, kópiu občianskeho preukazu, životopis. Prihlášku na štúdium nájdete v hornom menu Dokumenty/Tlačivá.

Zoznam stredných škôl, ponúkajúcich nadstavbové a pomaturitné štúdium ...

www.sme.sk/c/595850/zoznam-strednych-skol-ponuka …

SOU služieb Družstevná 1475, Humenné. SOU stavebné Štefánikova 20, Humenné. SOU služieb Garbiarska 1, Kežmarok. SOU stroj. a sklár. Mierová 297/17, Medzilaborce. SOU stavebné Okružná 761/25, Poprad. SOU služieb SZVD SNP 1253, Poprad. SOU elektro. Hlavná 1, Poprad - Matej. SOU textilné SNP 1, Svit. SOU drevárske Bardejovská ...

Stredná zdravotnícka škola Humenné - szshe.sk

www.szshe.sk

Začiatok nového dobrodružstva v Ostrave. Dňa 04.06.2023 sme sa vybrali na dobrodružnú cestu z malebného mesta Humenné do veľkého mesta Ostrava. Cesta sa niesla v duchu príjemnej nálady, naše pohľady sa obrátili na majestátne Tatry, ligotavé záblesky Liptovskej Mary. Po príchode do cieľovej stanice nás ovial príjemný ...

Odbory a študijné programy - Večerné | Zoznam škôl - najväčší databáza škôl

www.zoznamskol.eu/odbory

Kozmetik, večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium. Večerné, 2 roky, maturitná skúška Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava-Ružinov ... Komenského 1, Humenné. 15.12.2022 12:04 - Gabriela Táto škola už neexistuje od roku 2013!!! Základná umelecká škola Jána Poschla ...

Pomaturitne kval. štúdium - Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17 ...

moyzeska.sk/index.php/pomaturitne-kval-studium

Štúdium. 4-ročné denné štúdium. Asistent výživy (5304 M) Farmaceutický laborant (5311 M) Očný optik (5312 M) Zdravotnícky laborant (5308 M) Zubný asistent (5358 M) Pomaturitné kval. štúdium. Zubný technik (5310 N) Vyššie odborné štúdium. Diplomovaný rádiologický asistent (5333 Q) Diplomovaný optometrista (5335 Q ...

Aktuality - SSOŠ pedagogická EBG

ebghe.sk/aktuality.html

Pomaturitné štúdium. Prihlášky a termíny Odbory Prijímacie konanie Talentové skúšky Výsledky talentových skúšok Zo života školy. 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 ... Novoročný koncert SSOŠP EBG Humenné. EBG Tour. Medzinárodný preukaz ISIC.

Kontakt - SSOŠ pedagogická EBG

ebghe.sk/kontakt.html

Pomaturitné štúdium. Prihlášky a termíny Odbory Prijímacie konanie Talentové skúšky Výsledky talentových skúšok Zo života školy. 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 ... 066 01 Humenné . INFO@EBGHE.SK +421 917 930 533 ...

Výhody nadstavbového štúdia: Prečo je dobré dorobiť si maturitu?

studyin.sk/slovensko/vyhody-nadstavboveho-studia …

Jednou z alternatív je pomaturitné štúdium. Jeho dĺžka je rovnaká ako na nadstavbovom štúdiu, a to od jedného až do troch rokov. Je ukončené záverečnou pomaturitnou skúškou, odbornou zložkou maturitnej skúšky alebo absolventskou skúškou. Záver. Nadstavbové štúdium pre študentov stredných odborných škôl má mnoho ...

Pomaturitné štúdium - Spojená škola Juraja Henischa

ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/sos/pomaturitne_studium

Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Organizuje sa ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Trvá podľa druhu a formy štúdia 1 až 3 roky. Ukončuje sa ...

7649 N UČITEĽST ERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO na 1. sa - EduPage

cloud2e.edupage.org/cloud/Informacie_o_studiu_76 …

INFORMÁCIE O ŠTÚDIU 7649 N UČITEĽSTVO PRE MATERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO Dĺžka štúdia: 2 roky Forma štúdia: pomaturitné kvalifikačné štúdium - externé Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: 1. úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturitná skúška) 2. v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a ...

Študijné odbory - pomaturitné - Špeciálna pedagogika | Súkromná stredná ...

ssospziar.edupage.org/a/studijne-odbory-pomaturi …

Študijný odbor špeciálna pedagogika je pomaturitné špecializačné štúdium absolventov pedagogických škôl a akadémií. Pripravuje študentov pre výchovnú, vzdelávaciu i pracovnú činnosť vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v spolupráci s rodinou a zariadeniami náhradnej výchovy v súlade s ich individuálnymi a ...

Neprijali vás na vysokú školu? Skúste pomaturitné štúdium

www.minedu.sk/neprijali-vas-na-vysoku-skolu-skus …

Organizuje sa ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Záujemcovia o štúdium môžu posielať prihlášky riaditeľovi príslušnej strednej školy do 31. júla. Prijímacie skúšky sa potom uskutočnia počas posledných dvoch úplných augustových týždňov, teda v čase od 17. do 30. augusta 2015.

Pomaturitné štúdium - Súkromná stredná odborná škola ...

paneuropasa.sk/triedy/pomaturitne-studium

Domovská stránka » Triedy » Pomaturitné štúdium. Špeciálna pedagogika; Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo; Partneri. Paneurópska súkromná základná škola; Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva; OZ PROFKREATIS; OZ PROFKREATIS plus; Druhý Krok; Povedali o nás.

Študijné odbory | Stredná odborná škola pedagogická ... - EduPage

pasa.edupage.org/text

Štúdium je určené pre absolventov študijných odborov: - učiteľstvo pre materské školy, vychovávateľstvo, pedagogická škola, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. Pripravuje absolventov na prácu v ústavoch sociálnej starostlivosti pre deti, mentálne, telesne a ...

Študijný odbor: ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT - szshe.sk

www.szshe.sk/zdravotnicky-asistent/item/192-stud …

Príprava je zameraná aj na pomaturitné, vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium. Absolvent študijného odboru je pripravený: ... 066 83 Humenné Slovenská republika. skola@szshe.sk riaditel@szs-he.vucpo.sk. 48° 56' 21.0264'' N 21° 54' 53.6976'' E .

Profil školy - Študijné odbory | Stredná priemyselná škola chemická a ...

spschhe.edupage.org/about

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska Humenné. Slovenčina (Slovak) +-Prihlásenie. ... ale aj pomaturitné špecializačné štúdium. Ide teda o podchytenie časti populácie, ktorá môže úspešne realizovať zásadné technické inovácie, podporovať exportnú schopnosť, celkovú konkurencieschopnosť slovenského ...